Làm thế nào để trở thành Baptist

Vì vậy, bạn muốn trở thành Baptist? Có nhiều giáo phái Baptist bao gồm Nam Baptist, American Baptist, Primitive Baptist, Free Will Baptist, Community Baptist, và Independent Baptist, không có giáo phái Baptist. Vì mỗi nhà thờ Baptist đều tự trị, nên việc trở thành một Baptist có thể hơi khác nhau trong mỗi hội chúng.

Nghiên cứu các mệnh giá khác

Nghiên cứu các mệnh giá khác
Nhìn vào các giáo phái khác, không chỉ Baptist. Có rất nhiều mệnh giá đẹp khác ngoài kia. Những người này bao gồm Công giáo La Mã, Chính thống giáo Đông phương, Lutheran, Anh giáo (tương tự Tân giáo), Giám lý, Trưởng lão, Thống nhất Kitô giáo, Nhà thờ Chúa Kitô; Nhà thờ của Thiên Chúa và Hội đồng của Thiên Chúa gọi là "phúc âm đầy đủ" (và các nhóm Ngũ Tuần khác), "không phổ biến" và nhiều nhóm khác.
Nghiên cứu các mệnh giá khác
Hãy hỏi về niềm tin của họ được gọi là niềm tin cơ bản, nguyên lý cơ bản, "Tuyên bố về những sự thật cơ bản", "Những gì chúng ta tin", hoặc như vậy.
Nghiên cứu các mệnh giá khác
Nếu bạn đã quyết định rằng bạn đang chọn Baptist, hãy đảm bảo bạn thực hiện một kiểm tra cuối cùng. So sánh thần học Baptist với Kinh thánh và với nhà thờ đầu tiên để đảm bảo bạn cảm thấy 100% khi trở thành một Baptist.
Nghiên cứu các mệnh giá khác
Quyết định mệnh giá Baptist nào bạn muốn chọn. Có rất nhiều trong số họ vì vậy có thể mất một thời gian để quyết định. Giáo phái Baptist lớn nhất là Công ước Baptist Nam, vì vậy bạn có thể muốn tham gia cùng họ.

Tìm nhà thờ

Tìm nhà thờ
Tìm kiếm trực tuyến cho một Nhà thờ Baptist gần bạn, và quyết định khi nào nên tham dự.
Tìm nhà thờ
Tham dự nhà thờ cụ thể đó và quyết định xem bạn có muốn ở lại không. Nếu bạn quyết định bạn không thích nó, hãy tìm các nhà thờ khác.

Thắc mắc

Thắc mắc
Nói chuyện với Mục sư về việc trở thành Baptist, và anh ta sẽ cho bạn hướng dẫn.
Thắc mắc
Anh ấy sẽ hỏi bạn nếu bạn đã chấp nhận Chúa Giêsu vào lòng bạn. Nếu bạn có, bạn đã sẵn sàng với phần đó. Nếu bạn chưa, anh ta có thể yêu cầu bạn nói một lời cầu nguyện đơn giản chấp nhận Chúa Giêsu. Sau đó, bạn đã hoàn tất.
Thắc mắc
Tiếp theo bạn muốn được rửa tội, bạn có thể đã trở thành Kitô hữu theo Báp-tít, nhưng bạn chưa trở thành "người rửa tội". Bạn sẽ trở thành "người rửa tội" khi bạn được rửa tội. Vì vậy, hãy hẹn hò với Mục sư khi nào lễ rửa tội của bạn sẽ được và sau đó được rửa tội.
Làm thế nào để một mục sư Nazareen trở thành một mục sư Baptist?
Không có câu trả lời nào về cách trở thành mục sư Baptist, vì một số nhà thờ có thể yêu cầu bằng cấp thần học, những người khác có thể đào tạo bạn hoặc hướng dẫn bạn qua kinh nghiệm trực tiếp, v.v. Các nhà thờ khác nhau, vì vậy bạn có thể muốn nói chuyện với nhiều mục sư khác đầu vào của họ. Sau đó cầu nguyện và tìm kiếm con đường bạn cảm thấy bạn đang được hướng dẫn.
Tôi là người Công giáo và tin vào sự cứu rỗi thông qua đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, các Kitô hữu khác đã nói rằng người Công giáo là người ngoại đạo. Tôi nên làm gì?
Bạn có lẽ nên giải thích cho những Cơ đốc nhân khác chính xác những gì bạn tin vào, bởi vì một số người nói rằng họ là người Công giáo thực sự có thể là người ngoại đạo (nói cách khác, họ đến nhà thờ vào các ngày lễ và cho các sự kiện đặc biệt, nhưng không sống cuộc sống của họ như những người theo Chúa thật). Giải thích những gì bạn tin chính xác sẽ giúp họ hiểu rằng bạn tin vào Chúa Giêsu.
Một số nhà thờ Baptist sẽ chấp nhận bạn là một Baptist khi bạn chấp nhận Jesus là vị cứu tinh của bạn, hoặc nói rằng bạn đã chấp nhận anh ta. Họ sẽ không yêu cầu bạn phải chịu phép báp têm sau đó.
Bạn có thể hỏi về việc tham gia nhà thờ đó. Sau đó, bạn có thể bỏ phiếu cho quỹ xây dựng, tại các cuộc họp kinh doanh, bầu thành viên hội đồng quản trị, v.v. Một số nhà thờ có hiến pháp hoặc tập hợp "theo luật" để nói những vấn đề đó hoạt động như thế nào. Điều đó thay đổi từ nhà thờ đến nhà thờ.
Bạn có thể được coi là một Baptist khi bạn được rửa tội, nhưng việc tham dự nhà thờ của bạn sẽ không được tính và ghi lại trừ khi bạn tham dự Trường Chúa Nhật và nhận được bảng vai trò tham dự ở đó.
Mỗi nhà thờ chia sẻ hầu hết cùng một thần học, nhưng mỗi nhà thờ Baptist có thể khác nhau về những điều liên quan đến chủ nghĩa Calvin và Arminian, hoặc về sự hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể.
Rửa tội là bằng cách ngâm mình hoàn toàn, vì vậy hãy nín thở! Đây không phải là xem nhẹ hoặc như một trò đùa.
punctul.com © 2020